DISCLAIMER

Deze website is eigendom van TEAMMONDAY BV

BEDRIJFSGEGEVENS
Naam: TEAMMONDAY
Statuut: BV
Adres maatschappelijk zetel: Van Lissumstraat 18a, 2100 Deurne
Ondernemingsnummer:  BE 0643.718.130
Telefoon: +32 479 477 672
E-mailadres: info@teammonday.be
Website: www.teammonday.be
RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. DOEL VAN DEZE WEBSITE
Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de diensten en producten van TeamMonday BV.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van deze website, zijnde foto’s, logo’s, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TeamMonday BV of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

3. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. TeamMonday BV kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

TeamMonday BV kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. TeamMonday BV kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Josefien Bouw
TeamMonday BV

TM-facebook TM-linkdin